Introductie

Onze samenleving, wijzelf, organisaties, bedrijven, teams lijken in een voortdurende staat van turbulentie te verkeren. De veranderingen, grote, kleine, middelgrote buitelen over elkaar heen. Alsof de beweging van verandering de enige constante factor is.

In die versnellende context zien wij heel veel organisatieveranderingen zonder het beoogde resultaat eindigen. Juist daarom hebben we deze website ontwikkeld.


Sustainable Change:
  • helpt je de veranderende context waarbinnen de organisatie acteert, zo goed mogelijk te kunnen duiden;
  • helpt je daarna om, in die goed geduide context, de werkelijke veranderuitdaging te definiëren;
  • helpt je om de juiste veranderaanpak te kiezen, met een primaire focus op organisatiecultuur, leiderschap, de te volgen veranderstrategie en de oh zo belangrijke volgorde om de veranderuitdaging aan te pakken

Nieuw ontwikkeltraject ‘Informatiemanagement’


Deze website bestaat uit drie delen:

Onze visie

In onze visie speelt bij elke organisatieverandering de context waarbinnen een organisatie opereert een belangrijke rol. Datzelfde geldt voor de context waarin de individuele medewerkers, teams en managers werken. Daarom richten wij ons in Sustainable Change op aspecten als organisatiecultuur, leiderschap, veranderstrategie en verandervolgorde.

Veel managementtheorieën suggereren specifieke oplossingen voor specifieke problemen. In de praktijk is de situatie altijd anders dan de theorie doet voorkomen. In onze snel veranderende samenleving en als gevolg van de snel vernieuwende en vaak ontwrichtende (technologische) ontwikkelingen mislukken heel veel veranderaanpakken. Veel vaker zien we dat de toekomst minder goed voorspelbaar is. Wanneer dat het geval is, is er sprake van een écht probleem. Dan wordt het pas écht interessant!Veel oplossingen voor een sterk veranderende context zijn al gesuggereerd. Zo is Agile een veel gehoorde term, als oplossing of antwoord op de sterk veranderende organisaties.
Echter, een stapsgewijze verbeteraanpak gebaseerd op het verleden zal niet leiden
tot radicale verandering. Zoals het steeds maar koken van een ei geen gebakken ei oplevert. Natuurlijk moeten bedrijven, mensen en zelfs systemen en strategieën snel kunnen reageren, alleen is dat naar onze mening niet genoeg.

Het aanpassingsvermogen van een organisatie helpt. Alle soorten onderzoek bewijzen dit. Echter, wat te doen als een context in zich zelf onmogelijk te voorspellen is? We moeten dan onze traditionele manieren van het oplossen van problemen over boord gooien. We kunnen dan niet langer leunen op de huidige kennis, zoals we dat doen binnen het agility-paradigma. De meeste populaire verandertheorieën blijken dan ook vaak veel te ingewikkeld in de de praktijk.

Dat is riskant! Het inzetten van zo’n methodiek suggereert houvast en maakt blind voor de context! Misschien dat daarom zo veel veranderoperaties mislukken. Onderzoek toont aan dat 70 procent van de veranderprojecten nog steeds niet leidt tot het gewenste en blijvende resultaat.


We denken dat het essentieel is de context goed te duiden. Door dit te doen, voorkomen we dat we een verandering starten die onnodig complex, moeilijk of kostbaar is. Door voortdurend de veranderende context te volgen en te weten hoe daarop aan te passen, blijft een organisatie in harmonie met haar omgeving.

We hebben Sustainable Change geschreven op basis van vele jaren veranderervaring en breed onderzoek, zowel binnen de universitaire omgeving als in de praktijk. Het is geschreven voor change-professionals en managers die meer willen leren over een specifieke en tegelijk betrekkelijk eenvoudige aanpak voor organisatieveranderingen.
Maar we verwachten ook dat de inhoud van deze website zijn weg in het onderwijs zal vinden.

The world is changing much more rapidly than most people realize, says business educator Eddie Obeng — and creative output cannot keep up. In this spirited talk, he highlights three important changes we should understand for better productivity, and calls for a stronger culture.