2.1 Herken de veranderuitdagingen

Hoofdstuk 2 Herken de veranderuitdagingen

Het eerdere citaat van Lincoln toont aan dat we in een voortdurend veranderende wereld leven en dat de komende veranderingen meestal onvoorspelbaar zijn. Om succesvol met deze situatie om te gaan, is het noodzakelijk om ons denken en onze acties telkens te blijven vernieuwen. Zeker in organisatieverband geldt deze noodzaak in sterke mate.

Ulrich Beck, een vaak aangehaalde auteur over onvoorspelbare verandering, beschrijft de wereld als een systeem dat niet langer in staat is de ontwikkelingen en de risico’s te controleren die aan deze ontwikkelingen verbonden zijn. De World Risk Society, zoals Beck het noemt, is het resultaat van het versnellen van de genoemde modernisering. Individuen, organisaties en zelfs de hele samenleving blijven de invloeden van deze modernisering ervaren. Peter Singer beschrijft globalisering als een essentiële oorzaak van onzekerheid en risico. Volgens hem heeft globalisering de wereld tot één wereld gemaakt waarin lokale gebeurtenissen en gedragingen op lange en korte termijn ernstige gevolgen hebben voor mensen, organisaties en samenlevingen overal ter wereld. Organisaties raken daardoor steeds meer verweven met hun omgeving. Wereldwijde ernstige en minder ernstige gebeurtenissen met vaak verstrekkende gevolgen – denk bijvoorbeeld aan oorlogen en (natuur)rampen – beïnvloeden organisaties en bepalen mede de risico’s die ze kunnen tegenkomen. Adam Rose beschrijft gebeurtenissen zoals de tsunami in Zuidoost-Azië en de aanvallen op het World Trade Center in New York als voorbeelden van het onverwachte karakter van de gevaren of rampen van vandaag.

Hij stelt dat we in de huidige realiteit rampen niet kunnen voorspellen vanwege hun onverwachte vorm, omvang en locatie. Daarnaast zegt Barnett dat de effectiviteit van voorgestelde preventiemaatregelen en oplossingen ook onzeker is: ‘onzekerheid van effectieve oplossingen’ en ‘onzekerheid van impact’. Toch moeten we ons ervan bewust zijn dat in werkelijkheid niet alle veranderingen worden veroorzaakt door onverwachte gebeurtenissen op mondiaal niveau. Ze kunnen zowel uit de binnenwereld als uit de directe buitenwereld van de organisatie komen. 


Wil je meer weten over dit onderwerp? Klik op onderstaande link om de e-module te lezen.

Je hebt een password nodig om toegang te krijgen tot deze e-module. Neem contact op met ons, zodat we je kunnen autoriseren voor toegang tot deze e-module.