2.2 Wees voorbereid op onvoorspelbaarheid

Hoofdstuk 2 Herken de veranderuitdagingen

Het feit is dat hedendaagse ontwikkelingen worden gekenmerkt als zeer dynamisch en veranderlijk. Wetenschappelijke literatuur biedt ons hier talloze verwijzingen. Er bestaat geen twijfel over dat organisaties het erg moeilijk vinden om met veranderingen om te gaan, zeker als die in veel gevallen onvoorspelbaar zijn. Echte onvoorspelbaarheid bedreigt enerzijds de organisatie en biedt anderzijds nieuwe kansen. 

Scharmer merkt op dat we leven in een tijdperk van intense conflicten en massale institutionele mislukkingen die kunnen resulteren in onvoorziene rampen alsook in hoopvolle innovaties. Beer merkt op dat ‘het nauwelijks nieuws is dat organisaties in deze omgeving het vermogen moeten hebben om zich aan te passen, of de gevolgen te ondergaan’. Dit resulteert in lage prestaties en leidt mogelijk zelfs tot wat Beer aanduidt ‘dood en vernietiging’. De hier genoemde auteurs wijzen erop dat organisaties serieuze aandacht moeten besteden aan ontwikkelingen, om te leven met de kansen en risico’s die echte onvoorspelbaarheid met zich mee kunnen brengen. De complexiteit van de problemen binnen organisaties heeft de laatste tijd steeds meer aandacht gekregen.


Wil je meer weten over dit onderwerp? Klik op onderstaande link om de e-module te lezen.

Je hebt een password nodig om toegang te krijgen tot deze e-module. Neem contact op met ons, zodat we je kunnen autoriseren voor toegang tot deze e-module.