2.3 Voorspelbaarheid en onvoorspelbaarheid

Hoofdstuk 2 Herken de veranderuitdagingen

Voorspelbaarheid is een consistente herhaling van een toestand, een gedragslijn, gedrag of iets dergelijks, waardoor het mogelijk is van tevoren te weten wat managers kunnen verwachten. Het is ook de ‘kwaliteit van zijn’ die geacht wordt waarschijnlijk te zijn, als gedrag of een gebeurtenis. In verandermanagement is voorspelbaarheid in beide opzichten cruciaal: het is gemakkelijker om een reeks acties (een strategie) te formuleren voor voorspelbare veranderingen dan voor willekeurige onvoorspelbare. Voorspelbaarheid gaat over prognoses. Voorspellen gaat over planning. Maar niet alle ontwikkelingen in en in de nabijheid van de organisaties worden verwacht.

De voorbereiding van de veranderingen vereist doelen, vertrouwen en doelstellingen die naar verwachting zullen worden behaald door de organisatie. Het is echter soms onmogelijk om veranderingen te voorspellen wanneer ze uit onverwachte hoek komen. Daarom bereiden organisaties zichzelf voor door hun doelen te bepalen alsook de manieren om ze te bereiken. Het ontwerpen van de strategie van een organisatie gaat over het plannen en voorspellen van voorspelbare en onvoorspelbare gebeurtenissen, en over hoe de organisatie zich bij bepaalde gelegenheden zou moeten gedragen. Van invloed daarbij is of ze voorspelbaar zijn of niet. Zo’n strategie zorgt voor een kader, voor afstemming en ook voor een focus op alle medewerkers.

Van hen wordt verwacht te weten wat hun rollen zijn, en ook hoe ze de bedrijfsdoelstellingen kunnen ondersteunen. Het betrekken van medewerkers zorgt voor een efficiëntere werking. Regelmatig teamwerk, in de vorm van het onderzoeken van de voorspellingen van collega’s, kan een platform creëren dat doelwaarschijnlijkheid
en kwaliteitsbeoordelingen vangt en aggregeert. Dit alles stelt managers in staat om snel te herkennen welke doelstellingen mogelijk in gevaar zijn en, indien mogelijk, in te grijpen om het bereiken ervan op schema te houden. Het implementeren van een dergelijk samenwerkingssysteem vereist sterk leiderschap naast een cultuur gericht op vertrouwen.


Wil je meer weten over dit onderwerp? Klik op onderstaande link om de e-module te lezen.

Je hebt een password nodig om toegang te krijgen tot deze e-module. Neem contact op met ons, zodat we je kunnen autoriseren voor toegang tot deze e-module.