2.4 Goed en slecht gedefinieerde problemen

Hoofdstuk 2 Herken de veranderuitdagingen

Op basis van de aannames in de voorgaande paragrafen met betrekking tot on)voorspelbaarheid, is duidelijk geworden dat het vermogen om met storingen om te gaan niet alleen een interne karakteristiek van de organisatie is. Het hangt ook sterk af van het soort probleem dat in de organisatie speelt. Over het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen goed en slecht gedefinieerde problemen.

Goed gedefinieerde (well-defined) problemen hebben de volgende kenmerken:

  • Er bestaat een expliciete reeks criteria voor het testen van de voorgestelde oplossing.
  • Ze presenteren alle elementen van het probleem.
  • Er is minstens één probleemruimte waarin de initiële probleemstelling, de doeltoestand en alle andere toestanden kunnen worden bereikt.
  • Ze omvatten concepten en regels die goed gestructureerd lijken in een domein van kennis die ook goed gestructureerd en voorspelbaar is.
  • Ze hebben een geprefereerd, voorgeschreven oplossingsproces.

Kortom, goed gestructureerde problemen hebben een goed gedefinieerde initiële toestand (die bekend is), een goed gedefinieerde doeltoestand (de oplossing is bekend en bereikbaar) en hebben een bekende procedure voor het oplossen van het probleem (het oplossingsproces).

Slecht gedefinieerde (ill-defined) problemen zijn problemen waarvoor tegenstrijdige veronderstellingen, bewijzen en meningen bestaan die tot verschillende oplossingen kunnen leiden. Ze hebben mogelijk een aantal verschillende oplossingen of helemaal geen
oplossing. Ook is er geen gegarandeerde procedure om een dergelijke regeling te bereiken.

Slecht gedefinieerde problemen hebben de volgende kenmerken:

  • Een of meer van de probleemelementen zijn onbekend.
  • Ze hebben meerdere oplossingen of helemaal geen oplossing.
  • Er zijn een aantal criteria voor het testen en evalueren van de voorgestelde oplossingen.
  • Ze presenteren onzekerheid over welke concepten, regels of principes nodig zijn om tot een oplossing te komen.

Kortom, slecht gestructureerde problemen missen een duidelijk gedefinieerde initiële toestand. De antwoorden (indien aanwezig) zijn niet voorspelbaar en ook niet convergent.

De identificatie van het soort probleem is cruciaal voor het omgaan met de uitdagingen waar de organisatie voor staat.