2.5 Conclusie

Hoofdstuk 2 Herken de veranderuitdagingen

Het herkennen van de veranderuitdagingen gaat allereerst over het kunnen voorspellen van die uitdagingen, en daarna over de mate waarin die wel of niet goed te definiëren is.

Voorspelbaar, onvoorspelbaar: Managers moeten in staat zijn problemen of veranderuitdagingen te zien aankomen. Daarbij is het belangrijk te weten dat er een veranderuitdaging aankomt. De mate waarin een organisatie of manager de timing en omvang daarvan kan voorspellen, is minstens zo belangrijk. Alleen dan kan een organisatie daar tijdig op reageren.

Well-defined of ill-defined: Naast het weten of kunnen voorspellen dat er een probleem aankomt, is het essentieel te bepalen of de bijhorende veranderuitdaging zogenoemd goed of slecht te definiëren is. Verderop in dit boek, wanneer we ons richten op het hele proces van het succesvol uitvoeren van een veranderuitdaging, zullen we zien dat dit als eerste de receptuur bepaalt van het kookproces.

Met andere woorden: Weten dát er gekookt moet worden is belangrijk. Weten wánneer er gekookt moet worden is minstens zo belangrijk. Maar vóórdat gekookt kan gaan worden is het van groot belang te bepalen welke ingrediënten ter beschikking zijn. Zijn de ingrediënten bekend of weten we nog niet met welke ingrediënten we moeten gaan koken?
Het volgende hoofdstuk zoomt verder in op het kookproces zelf.