3.6 Conclusie

Hoofdstuk 3 Duiden van de veranderuitdagingen

Heel vaak kunnen we niet voorspellen wat de toekomst brengt. In onvoorspelbare contexten werken klassieke managementmodellen en een rigide strategie niet meer.
Toch zijn er specifieke technieken om op die veranderende toekomst voorbereid te zijn. Daarenboven is the human capital van cruciaal belang om organisatorische veerkracht (resilience) te kunnen tonen.

Het menselijk kapitaal (medewerkers, teams en managers) is in staat om de veranderende omgeving te duiden en bepaalt met elkaar of en in welke mate de veranderuitdaging een zekere, risicovolle of zelfs onzekere uitkomst zal hebben. Dit op een juiste manier bepalen is een heel belangrijk onderdeel om tot de juiste veranderaanpak te komen.

In andere woorden: In het vorige hoofdstuk werd duidelijk hoe belangrijk het is om te weten dat er gekookt moet gaan worden en ‘wanneer’ er gekookt moet gaan worden. Zo ook blijkt hoe belangrijk het is om exact te weten wat je wilt gaan koken. In dit hoofdstuk blijkt dat een kookproces niet altijd tot een voorspelbare maaltijd zal leiden. Mogelijk is het onduidelijk of je een fornuis kunt gebruiken of is onbekend welke ingrediënten voorhanden zijn. De mate waarin dit kookproces voorspelbaar is bepaalt uiteindelijk het kookproces zelf.

Nu we dit alles weten, kunnen we in de volgende hoofdstukken een begin maken met het starten van het daadwerkelijke kookproces!