7.1 De veranderuitdaging analyseren: ontbijt, lunch of diner?

Hoofdstuk 7 De praktijk


Begrijp het karakter en de oorsprong van de veranderuitdaging of -behoefte:

• Is deze goed en helder te definiëren en te beschrijven?
• Is het een uitdaging met een zekere, risicovolle of onzekere oplossingsruimte?


Plaats het probleem in het ACoR-model:

• Zijn we nog steeds in evenwicht?
• Zijn we op weg naar een crisis?
• Zijn we al in een crisis en moeten we een nieuwe weg vinden?
• Hebben we al ideeën over te ondernemen acties om de uitdaging op te lossen?


In welke fase verkeert onze organisatie?

• Introductie, start-up?
• Groei, scale-up?
• Volwassenheid, maturity?
• Verval, decline?

Is er sprake van rational management? Of is er ruimte voor of behoefte aan een andere manier van leiden als creative manager, zodat we zodra de context daar om vraagt, los kunnen komen van een te beperkende control paradigma.