Over ons

Wie zijn de auteurs van de website ‘Sustainable Change’ en emodules?
Toon Abcouwer

Toon Abcouwer is werkzaam als docent aan de Universiteit van Amsterdam en zelfstandig onderzoeker. Als onderzoeker nam hij deel aan het team dat het Amsterdam Informatie Managementmodel (het negenvlak) ontwikkelde. Op basis van zijn ervaringen met dit model werd duidelijk dat dynamiek in de samenleving het proces van omgaan met verandering sterk verstoort. Zijn onderzoeksinteresse is hoe organisaties omgaan met uitdagingen, door kennis en vaardigheden te delen voor het co-creëren van oplossingen voor zowel zakelijke als maatschappelijke problemen. In zijn onderzoek werd duidelijk dat enkelvoudige antwoorden op complexe vragen niet bestaan. Dat bracht hem ertoe samen met Emöke, Otte-Pieter en Richard deze website met emodules te publiceren.

Otte-Pieter Banga

Otte-Pieter Banga is ondernemer, interim-leider, executive coach en toezichthouder.
Al ruim vijfentwintig jaar geeft hij, veelal als eindverantwoordelijke, leiding aan complexe organisatieveranderingen. Meer en meer ontstond bij hem het inzicht hoe belangrijk het is om context georiënteerd te kunnen managen. Volgens Otte-Pieter is de maatschappij of onze samenleving technologisch en systemisch sterk in transitie. Graag helpt hij anderen om die transitie als mens, want daar begint het, en als organisatie zo goed mogelijk aan te kunnen! Samen met Emöke, Toon en Richard deelt hij zijn ervaringen op deze website en emodules.

Emöke Takács

Emöke Takács, directeur van ERI Hungary European Research Institute, gelooft dat informatie en kennis, het delen ervan, zorgvuldigheid en samenwerking cruciale factoren zijn voor succes en overleving. Na als consultant te hebben gewerkt in zowel publieke als private omgevingen, belandde ze in de non-profitsector. Ze richt zich daar op maatschappelijke onderwerpen zoals het verbeteren van onderwijs om jongeren meer succesvol te maken, het redden van ons milieu en meer algemeen een betere toekomst voor de samenleving. Ze werkt aan de Universiteit van Amsterdam met Toon en Otte-Pieter samen rond onderwerpen als organisatieverandering en organisatiecultuur in internationaal perspectief en daarnaast aan de rol van mensen. Dit zijn ook de centrale thema’s van deze website en achterliggende leercontent. 

Richard Wisse

Richard Wisse is dagelijks bezig met de vraag hoe de dynamiek van de omgeving te vertalen naar de werkorganisatie, de sturing en de manier van werken. Zijn werk richt zich op het helpen beantwoorden van deze vraag. Dit doet Richard als ondernemer, docent en interim-manager. Richard is ervan overtuigd dat “verbinding” essentieel is.
Richard ondersteunt mensen en organisaties in de transformatie naar effectieve, verbindende en meer mensgerichte manieren van werken. De grote transities van deze tijd, vragen om aanpassingen in organisaties.