Deel 2 – Omgaan met de uitdaging

Hoofdstuk 4 Confrontatie met de werkelijkheid

4.1 Dynamiek en resources
4.1.1 Dynamiek: The Adaptive Cycle of Resilience
4.1.2 ARM: Het Amsterdamse Resource Managementmodel
4.2 Een geïntegreerde kijk op verandering
4.3 Dynamiek en resilience
4.4 Conclusie

Hoofdstuk 5 Het menselijk aspect, de cruciale uitdaging

5.1 Theory U: herken het type probleem
5.2 Spiral Dynamics: gedrag in een context
5.3 Spiral Dynamics: veranderaanpak en verandervolgorde
5.4 Veranderen versus ontwikkelen
5.5 Probleemoplossende benaderingen, afgezet tegen het ACoR-model
5.6 Resilient besluitvorming
5.6.1 Resilient besluitvorming en Theory U
5.6.2 Robuuste besluitvorming en Spiral Dynamics
5.6.3 Veerkrachtige besluitvorming en middelen
5.7 Impact op de menselijke hulpbronnen
5.8 Chef-koks en een professioneel keukenteam
5.8.1 Welk type chef-koks hebben wij nodig?
5.8.2 Professioneel en adaptieve teams
5.9 Conclusie

Hoofdstuk 6 Fit worden voor de veranderuitdaging

6.1 De rol van onderwijs versus de maatschappelijke veranderingen
6.2 De rol van een goede fit
6.3 Verschillende rollen in leren
6.4 De rol van kennis
6.5 Aan de slag met de juiste interventie
6.6 Conclusie

Samenvatting deel 2

Samenvatting deel 2