Hoofdstuk 4 Confrontatie met de werkelijkheid

We zien de wereld om ons heen in hoge snelheid veranderen en zich ontwikkelen. In deze turbulentie zijn onvoorziene omstandigheden aan de orde van de dag. We moeten voor een beter begrip van deze realiteit een onderscheid maken tussen de ‘toestand’ waar de wereld zich op een specifiek moment in bevindt en, als een afzonderlijk aspect, het dynamische ‘proces’ die de realiteit doormaakt. In de praktijk is het verschil tussen een werkelijke ‘toestand’ van een systeem, het ‘zijn’ op een moment versus de ‘ontwikkeling’ ervan, dus de verandering in de tijd, niet duidelijk te onderscheiden. Kijken we op een comperatief
statische manier naar de wereld of concentreren we ons op de dynamiek in het systeem?

Voor een antwoord op deze vraag bieden we in dit hoofdstuk verschillende theoretische modellen aan. Allereerst gaan we in op de Adaptive Cycle of Resilience (ACoR) die de dynamiek in de huidige maatschappij beschrijft. Daarna introduceren we het Amsterdam Resource Managementmodel (ARM) dat op een comperatief statische manier naar de werkelijkheid kijkt. We zullen laten zien dat beide modellen op een aanvullende manier kunnen worden gebruikt om verandering binnen een organisatie beter te begrijpen en te positioneren.


4.1 DYNAMIEK EN RESOURCES
4.1.1 Dynamiek: The Adaptive Cycle of Resilience
4.1.2 ARM: Het Amsterdamse Resource Managementmodel
4.2 EEN GEÏNTEGREERDE KIJK OP VERANDERING
4.3 DYNAMIEK EN RESILIENCE
4.4 CONCLUSIE