Hoofdstuk 5 Het menselijk aspect, de cruciale uitdaging

Het is al een paar keer eerder genoemd: het merendeel van de veranderoperaties mislukt. In de meeste gevallen ligt de oorzaak daarvoor in de ‘menselijke factor’. Maar het is te gemakkelijk alleen deze factor mee te nemen. Onderzoek toont namelijk aan dat de context
vaak het menselijk gedrag beïnvloedt en dus ook een belangrijke factor is. Daarom zullen we ‘menselijk gedrag en hoe mensen reageren’ steeds in een specifieke context moeten begrijpen.
Als we kijken naar verschillende methodologieën voor het uitleggen en analyseren van menselijk gedrag en samenwerkingssystemen (in bijvoorbeeld organisaties en samenlevingen), dan menen wij dat Theory U en Spiral Dynamics zeer bruikbare methodologieën zijn. Beide theorieën gaan over het menselijk aspect van de organisatorische verandering in relatie tot de context.

The major challenge of most executives is not understanding the practice of leadership – it is practicing their understanding of leadership.

5.1 THEORY U: HERKEN HET TYPE PROBLEEM
5.2 SPIRAL DYNAMICS: GEDRAG IN EEN CONTEXT
5.3 SPIRAL DYNAMICS: VERANDERAANPAK EN VERANDERVOLGORDE
5.4 VERANDEREN VERSUS ONTWIKKELEN
5.5 PROBLEEMOPLOSSENDE BENADERINGEN, AFGEZET TEGEN HET ACOR-MODEL
5.6 RESILIENT BESLUITVORMING
5.6.1 Resilient besluitvorming en Theory U
5.6.2 Robuuste besluitvorming en Spiral Dynamics
5.6.3 Veerkrachtige besluitvorming en middelen
5.7 IMPACT OP DE MENSELIJKE HULPBRONNEN
5.8 CHEF-KOKS EN EEN PROFESSIONEEL KEUKENTEAM
5.8.1 Welk type chef-koks hebben wij nodig?
5.8.2 Professioneel en adaptieve teams
5.9 CONCLUSIE