Hoofdstuk 6 Fit worden voor de veranderuitdaging

Success in management requires learning as fast as the world is changing.

Zoals besproken in het vorige hoofdstuk, worden de eisen aan de competenties van managers en het team steeds belangrijker en steeds diverser. In een continu veranderende wereld met steeds vaker disruptieve ontwikkelingen vraagt dit van organisaties een steeds grotere flexibiliteit en wendbaarheid. Wat vraagt dit van medewerkers en managers? Of ze met die veranderingen kunnen omgaan is verre van zeker. Beschikken ze hierover over de kennis, de vaardigheden en de juiste mindset?

Het gaat niet alleen om het oplossen van ‘praktische’ problemen. Het is even belangrijk om voorbereid te zijn op voorziene en onvoorziene toekomsten. Steeds meer zal er sprake zijn van complexere processen. Steeds vaker zullen werknemers en managers moeten samenwerken binnen projecten waar de uitkomsten verre van voorspelbaar zijn. Het is duidelijk dat continu leren als middel om aangesloten te kunnen blijven op die veranderingen, een absolute noodzaak is. De eisen die aan het onderwijs worden gesteld, zijn op dit moment hier niet altijd goed op aangesloten. Dit vraagt van het onderwijs dus nieuwe benaderingen met aandacht voor kennisuitwisseling, zelfs buiten de traditionele leeromgeving.

6.1 DE ROL VAN ONDERWIJS VERSUS DE MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN
6.2 DE ROL VAN EEN GOEDE FIT
6.3 VERSCHILLENDE ROLLEN IN LEREN
6.4 DE ROL VAN KENNIS
6.5 AAN DE SLAG MET DE JUISTE INTERVENTIE
6.6 CONCLUSIE