Hoofdstuk 7 De praktijk

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.

So far so good! De delen 1 en 2 gaan over receptuur om organisatieveranderingen succesvol door te voeren. We benadrukten de rollen van het individu en de teams, alsook het belang van gedrag, leiderschap en het waardepatroon of waardeparadigma. Allemaal essentiële ingrediënten voor succesvol verandermanagement.
Zoals beloofd in het eerste hoofdstuk, bieden wij change professionals en managers, in de metafoor van een kookboek, keukengerei en gereedschap, om hen wegwijs te maken in het labyrint van organisatieveranderingen.

7.1 De veranderuitdaging analyseren: ontbijt, lunch of diner?
7.2 De oplossingsruimte opbouwen: hoe verloopt het
kookproces?
7.3 Het kiezen en operationaliseren van de interventie
7.4 Chef-koks en de professionele teams
7.5 De benadering in perspectief


De figuur hieronder werd al in hoofdstuk 1 getoond.

In dit hoofdstuk zullen we dit plaatje in een aantal fasen samenvatten en waar nodig grafisch nog verder illustreren. Let wel, het is geen dwingend stappenplan, we beogen handreikingen te bieden ook om voldoende ruimte te bieden om de verschillende ingrediënten en werkwijzen op een eigen manier te kunnen gebruiken. In hoofdstuk 8 zullen we onze bevindingen en ervaringen ondersteunen met casussen uit de praktijk.

In dit hoofdstuk bieden wij change professionals en managers dus een kijkje in de keuken. We geven onze recepten prijs voor een geslaagde organisatieverandering. Het recept is een geheel nieuwe manier om het verandertraject van een ist- naar een soll-situatie te definiëren.